"Przygody Kubusia Puchatka i Przyjaciół"

Drukuj
W dniu 20 listopada 2014 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pt.
„Przygody Kubusia Puchatka i przyjaciół”.
Zorganizowano go dla uczniów klasy II szkoły podstawowej.

Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów twórczością A. A. Milne.
2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
3. Doskonalenie techniki czytania, wyrażania myśli w mowie.
4. Sprawdzenie stopnia znajomości książki pt. „Kubuś Puchatek”.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Dawid Miśkowicz
II miejsce – Jakub Dybka
III miejsce – Kamil Gębala
Gratulujemy!