Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Drukuj
W ramach konkursu przeegzaminowałyśmy:
38 uczniów szkoły podstawowej, 52 uczniów gimnazjum oraz 19 rodziców i 9 nauczycieli.

Z każdej grupy wyłoniliśmy uczestników z największą ilością punktów.
83% uczniów klasy IV SP uzyskało wynik maksymalny,
57% uczniów klasy V SP, 79%uczniów klasy V SP.
37% uczniów klasy I G uzyskało wynik maksymalny, 33% uczniów klasy II G
i 72% uczniów klasy III G.
Wśród rodziców wynik najwyższy uzyskało 53% egzaminowanych.
Grupa nauczycieli w 100% uzyskała wynik najwyższy.

Spójrzmy jak przedstawiają się wyniki ze względu na ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi:
Klasa IV SP 90% poprawnych odpowiedzi,
Klasa V SP 67% poprawnych odpowiedzi,
Klasa VI SP 96% poprawnych odpowiedzi,
Klasa I G 69% poprawnych odpowiedzi,
Klasa II G 64% poprawnych odpowiedzi,
Klasa III G 90% poprawnych odpowiedzi,
Nauczyciele 100% poprawnych odpowiedzi,
Rodzice 91% poprawnych odpowiedzi.

Wyniki indywidualne uczniów dostępne u nauczycieli matematyki.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy
i zachęcamy do doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia.
Organizatorzy konkursu